ontdek het ook

Marwa's basisschool
         voor haar toekomst
     als juf

Basisschool De Grebbe

Safae's basisschool
         voor haar toekomst
     als patissier / banketbakker

Basisschool De Grebbe

Voor/door ouders

Wij geloven dat ouders en school samen één zijn.

- Ouders praten bij ons op school mee in de ouderkamer tijdens de koffieochtend.
- Ouders bepalen mee in de medezeggenschapsraad
- Ouders leren mee bij ons op school op stageplekken
- Ouders doen mee aan feesten en activiteiten op school
- Ouders helpen mee met feesten en acitiviteiten in de Ouderraad
- De Grebbe heeft een grote groep onderwijsambassadeurs
- Ouders zijn een klankbord voor het team en directie vanuit de ouderraad 

Samen met u werken wij aan de ontwikkeling van uw kind. Daarom kunt u op school altijd terecht voor grote en kleine vragen.

Interventie onderwijsambassadeurs
In Bergen op Zoom worden ouders opgeleid tot onderwijsambassadeurs. Ouders hebben veel invloed op de prestaties van hun kind. Daarom is het belangrijk dat ze weten wat er op school gebeurt. Als je geen Nederlands spreekt, is dat heel moeilijk. De onderwijsambassadeurs willen de drempel van de school verlagen.

Ouders als tolk
Ouders volgen vrijwillig een aantal lessen over de school en maatschappij. Bijvoorbeeld over het Nederlandse schoolsysteem, maar ook over opvoeding en de gezondheidszorg in Nederland. Vervolgens leggen ze deze informatie in hun eigen taal uit aan ouders die slecht of geen Nederlands spreken. Ouders verzorgen themamiddagen en/of koffie-ochtenden met actuele thema's. 

Taallessen
De onderwijsambassadeurs moeten daarnaast de anderstalige ouders aanmoedigen om Nederlandse les te volgen. Zo hebben ze in de toekomst de hulp van de onderwijsambassadeur niet meer nodig.

VVE
Bergen op Zoom heeft zeven scholen waar vroeg-en voorschoolse educatie wordt gegeven. VVE is een programma met extra les voor jonge kinderen tussen de twee en zes jaar. Door de extra lessen maken de kinderen een betere start op de basisschool. De Grebbe doet mee aan dit project.

Drempel verlagen
Als ouders weten wat er op school gebeurt kunnen ze hun kind beter helpen. Bijvoorbeeld met huiswerk maken of nadenken over hun toekomst. Zo krijgen ook kinderen met een migratie-achtergrond een gelijke kans in het onderwijs. 

De Grebbe is er trots op dat er maar liefst 10 onderwijsambassadeurs actief zijn!