ontdek het ook

Marwa's basisschool
         voor haar toekomst
     als juf

Basisschool De Grebbe

Safae's basisschool
         voor haar toekomst
     als patissier / banketbakker

Basisschool De Grebbe

Ondersteuning

Alle ouders willen het beste voor hun kinderen. Daarom zetten wij ons in om het beste uit onze leerlingen te halen. Hieronder leest u wat wij daarvoor doen.

 
Digitale leeromgeving
In alle groepen werken wij met digitale schoolborden. Daardoor zien de kinderen meteen waar de les over gaat en begrijpen ze de lesstof beter. Daarnaast krijgen zij regelmatig lesstof via de computers, laptops en tablets die in de klas aanwezig zijn. Ook thuis kunnen de kinderen met de lesstof aan de slag.

In groep 6 krijgen de leerlingen een typecursus van Ambrasoft. Zo leren ze snel en nauwkeurig verslagen en werkstukken typen.
 
Behandeling van dyslexie
Betere leerprestaties en zelfvertrouwen
Dyslexie is een complex probleem dat niet alleen lees- en spellingproblemen als gevolg heeft. Het kan ook invloed hebben op de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. We spreken van dyslexie als er geen verklaring is voor het moeizame lezen en spellen. Het kind maakt een pientere indruk, gaat graag naar school, kan goed zien/horen en komt verder vaak goed mee in de groep. Ongeveer 5% van de kinderen is dyslectisch. 
 
Onderkennen
Leesproblemen kunnen een bron zijn van onzekerheid, frustratie en gevoelens van minderwaardigheid. Redenen genoeg om deze problematiek tijdig te onderkennen. Maar dat valt niet altijd mee. Kinderen zijn namelijk inventief en vinden oplossingen om hun lees- en schrijfproblemen te omzeilen. Daarom komt dyslexie vaak pas op latere leeftijd aan het licht.
 
Onderzoek en behandeling
Vrijwel alle basisscholen hanteren het protocol dyslexie. Op basisschool de Grebbe gaan we nog een stapje verder. Om te beginnen maken alle leerlingen van groep 5 de Dyslexie Screening Test (DST) Leerlingen met een risicoscore krijgen een uitgebreid vervolgonderzoek en indien nodig een dyslexie verklaring.
 
Behandeling dyslexie
Is bij uw kind dyslexie vastgesteld? Onze psycholoog zal uw kind strategieën aanleren om met deze handicap om te gaan. Hierdoor gaan niet alleen de leerprestaties omhoog, maar krijgt uw kind ook meer zelfvertrouwen
 
Behandeling van dyscalculie
Kinderen met rekenproblemen (dyscalculie) helpen we ook. Onze orthopedagoog gaat in de school met de kinderen aan de slag.

Remedial teaching
Nieuwkomers en leerlingen die nog moeite hebben met de Nederlandse taal en woordenschat krijgen hierin extra begeleiding. Aan de hand van opdrachten en veel praten worden de vaardigheden geoefend. Denk hierbij aan het aanspreken van personen, het stellen van vragen maar ook leren hoe beroepen, dingen en dieren heten en wat die dan allemaal doen. Vaak weten leerlingen in hun eigen taal veel te benoemen, dus door veel visuele ondersteuning van plaatjes leren wij de leerlingen de Nederlandse benamingen hiervan, zodat ze dit ook in hun spreken op school kunnen gaan gebruiken.
 
Logopedie
Het is belangrijk dat een kind goed en duidelijk spreekt. Heeft uw kind daar problemen mee? Als u een verwijzing heeft van de huisarts, kan het in de school behandeling krijgen. De meeste zorgverzekeringen vergoeden deze behandeling.
Wij hebben een logopediste bij ons op school; Liselotte Louwen. Zij werkt nauw samen met ouders en leerkrachten om tot de beste resultaten te komen. 
 
MaSTERklas
Sommige kinderen leren zo gemakkelijk, dat zij een eigen lesprogramma nodig hebben. Dit programma volgen ze een keer per week in de MaSTERklas. Zo blijft leren leuk en spannend!
 
Taal
Hoe jonger je bent, hoe makkelijker je een taal leert. Daarom werken wij samen met Peuterspeelzaal ’t Eekhoorntje, die ook in ons gebouw zit. De allerjongste kinderen beginnen aan een taalprogramma dat we op De Grebbe voortzetten. Daardoor leren de kinderen eerder lezen en leren ze goed Nederlands schrijven en spreken. 
 
Fysiotherapie
Als leerlingen moeite hebben met de ontwikkeling van de grove en/of fijne motoriek krijgen ze tijdens schooltijd begeleiding van fysiotherapeute Linda van Poll. 
 
Samenwerking bibliotheek
Lezen is leuk en het is goed voor de taalontwikkeling van het kind. In onze bibliotheek kunnen kinderen elke week kinderboeken lenen. De leerkracht helpt bij het kiezen van een boek. De kinderen kunnen een boek kiezen voor in de klas, en zij kunnen ook een boek kiezen om thuis te lezen.