ontdek het ook

Marwa's basisschool
         voor haar toekomst
     als juf

Basisschool De Grebbe

Safae's basisschool
         voor haar toekomst
     als patissier / banketbakker

Basisschool De Grebbe

MaSTERklas

De maSTERklas

Een kenmerk van hoog - of meer begaafdheid is een hoog IQ in combinatie met een speciale manier van denken; je denkt in grotere stappen dan anderen en bent creatiever en zelfstandiger in het bedenken van oplossingen voor bepaalde problemen.
Sommige kinderen hebben een ontwikkelingsvoorsprong en hebben niet genoeg aan de verrijkingsstof die in de groep  wordt geboden. Op De Grebbe kijken we dan ook naar alle scores die in de groep worden behaald en daarnaast naar de mate van uitdaging die een kind nodig heeft.
Om deze reden komen iedere week enkele kinderen samen  in de maSTERklas en gaan ze aan de slag met ontwikkelingsgelijken.
Het onderwijsprogramma is afgestemd op de behoefte van deze groep kinderen en op deze manier worden de kinderen aangespoord hun eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Naast verbreding en verdieping van de reguliere lesstof vinden deze kinderen hun uitdaging in onze maSTERklas. Daar gaan ze gezamenlijk aan de slag met bijvoorbeeld een cursus Spaans, een schaaktoermooi, techniekprojecten of met het maken van webquests. Resultaat: de motivatie om te leren groeit, ze gaan met plezier naar school en vinden het leuk om samen te werken.