ontdek het ook

Marwa's basisschool
         voor haar toekomst
     als juf

Basisschool De Grebbe

Nicole's basisschool
         voor haar toekomst
     als juf

Basisschool De Grebbe

Safae's basisschool
         voor haar toekomst
     als patissier / banketbakker

Basisschool De Grebbe

Anqi's basisschool
         voor haar toekomst
     als minister-president

Basisschool De Grebbe

Zakaria's basisschool
         voor zijn toekomst
     als advocaat

Basisschool De Grebbe

Rafik's basisschool
         voor zijn toekomst
     als leerkracht

Basisschool De Grebbe

Nazra's basisschool
         voor haar toekomst
     als modeontwerpster

Basisschool De Grebbe

Tala's basisschool
         voor haar toekomst
     als juf

Basisschool De Grebbe

Zoubayr's basisschool
         voor zijn toekomst
     als huisarts

Basisschool De Grebbe

Amir's basisschool
         voor zijn toekomst
     als dokter

Basisschool De Grebbe

Zeynep's basisschool
         voor haar toekomst
     als juf

Basisschool De Grebbe

Mina's basisschool
         voor haar toekomst
     als kinderarts

Basisschool De Grebbe

De Grebbe Excellente school

In de jaren 2012, 2013, 2014 en 2015 (geldig tot 2018) is onze school uitgeroepen tot excellente school.
Dat betekent dat wij het in de ogen van het ministerie van onderwijs zo goed doen dat we met kop en schouders uitsteken boven andere scholen op verschillende terreinen:

  • Onze opbrengsten zijn goed, dat wil zeggen dat de kinderen de toetsen heel goed maken en dat de leerkrachten dus heel goed les geven
  • Wij stemmen het onderwijs goed af op de behoeften van de leerlingen, dat wil zeggen dat wij goed rekening houden met wat onze leerlingen nodig hebben
  • We betrekken de ouders goed bij het onderwijs, dat wil zeggen dat ouders meedoen op school, maar ook betrokken worden in het leren van het kind
  • We bieden veel extraatjes; behandeling dyslexie en dyscalculie, sterrengroep enz.
  • We benutten de tijd heel goed: kinderen gaan langer naar school en leren dus meer.
We zijn natuurlijk heel erg trots op het predicaat excellent en we doen heel erg ons best om dat ook te houden. Elk jaar opnieuw wordt de school bezocht door de inspectie om te bezien of we het predicaat excellent nog steeds verdienen. In elk geval moeten we er voor zorgen dat we onze kwaliteit vast houden en in ontwikkeling blijven.
We zijn een ambitieuze school met een enthousiast team, dus dat zal vast en zeker lukken!
 
 
Uit het jury rapport:
 
De Grebbe werkt vanuit vijf speerpunten: uitblinken in taal en rekenen, verlengde onderwijstijd, maatwerk voor ieder kind, leren in een veilige
omgeving en onderwijs maken in betrokkenheid met de ouders en de buurt. De school weet deze speerpunten reeds over een lange periode te realiseren en verder invulling te geven. De aanzienlijke extra gelden worden blijkbaar effectief ingezet. In de directe omgeving vormt de school een veilige plek en een springplank voor kinderen die de school bezoeken. In de wijk vervult de school een spilfunctie en ouders worden actief bij activiteiten binnen en buiten school betrokken.
De school realiseert de resultaten door planmatig en doelgericht te werken aan leerwinst bij de leerlingen. De school houdt de resultaten vast door regelmatig de opbrengsten op tussenmomenten te evalueren en bij te stellen. De Grebbe maakt onder meer op onderwijskundig gebied doortastende keuzes, waarvan de invoering van de zomerschool en de verlenging van de onderwijstijd in de bovenbouw pregnante voorbeelden zijn.