ontdek het ook

Marwa's basisschool
         voor haar toekomst
     als juf

Basisschool De Grebbe

Safae's basisschool
         voor haar toekomst
     als patissier / banketbakker

Basisschool De Grebbe

Zakaria's basisschool
         voor zijn toekomst
     als advocaat

Basisschool De Grebbe

Rafik's basisschool
         voor zijn toekomst
     als leerkracht

Basisschool De Grebbe

Nazra's basisschool
         voor haar toekomst
     als modeontwerpster

Basisschool De Grebbe

Tala's basisschool
         voor haar toekomst
     als juf

Basisschool De Grebbe

Onze 5 sterren

De Grebbe; Mijn basisschool, mijn toekomst!

Uw kind kan op fantastich onderwijs rekenen vanuit onze vijf sterren:
       onderwijstijdverlenging;
       leren in één klimaat;
       uitblinken in taal, rekenen en lezen;
       maatwerk voor ieder kind;
       ouders en school, samen één
 
Onderwijstijdverlenging
De leerlingen van de Grebbe gaan langer naar school dan de leerlingen van veel andere basisscholen. Dit noemen we onderwijstijdverlenging. Een groot deel van deze (verplichte) extra uren besteden we aan rekenen, taal en lezen. Deze vaardigheden zijn voor de toekomst van uw kind erg belangrijk!
 
 
Leren in één klimaat
Het is belangrijk dat uw kind zich veilig voelt en graag naar school gaat. Wanneer uw kind zich thuis voelt, staat het open voor uitdagingen en zal het met veel plezier leren. Daarom zorgen wij voor een prettig schoolklimaat voor kinderen én voor hun ouders. U bent dan ook altijd van harte welkom op school. Onze organisatie is overzichtelijk, zodat uw kind en u gemakkelijk de weg vinden op De Grebbe. We hebben oog voor het eigene van elk kind en geven onderwijs dat daarbij aansluit. Onze leerkrachten stimuleren de kinderen met nieuwe leeruitdagingen, zodat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen.

Spelen, leren en werken: we doen het samen op De Grebbe. Daarom hebben we regels die leerlingen houvast en zekerheid geven. We gaan integer met elkaar om en brengen leerlingen bij dat iedereen erbij hoort. Ze leren dat we op De Grebbe elkaar in onze waarde laten. Ze ervaren wat het betekent om elkaars cultuur, gewoonten en mogelijkheden te respecteren. Zorgvuldig omgaan met elkaars spullen en de schoolomgeving: ook dat hoort erbij. Samen met de kinderen creëren we een prettige, rustige sfeer. Het spreekt vanzelf dat we vriendelijk voor elkaar zijn en elkaar helpen.
 
We houden onszelf en de kinderen aan deze regels. Als kinderen elkaar op straat of op internet tegenkomen, zijn deze regels natuurlijk ook belangrijk. Daarom leren we de kinderen bijvoorbeeld ook hoe ze veilig en verantwoord omgaan met internet. Mediawijsheid noemen we dat. Op internet, op school of op straat: respect is de regel. Pesten kan dus absoluut niet. Pestgedrag pakken we dan ook direct aan.

  Uitblinken in rekenen, taal, lezen
Op De Grebbe geven we extra aandacht aan rekenen, taal en lezen. Voor elk kind zijn dit belangrijke vaardigheden. Een leerling die goed is in taal, rekenen en lezen, heeft daar straks in het voortgezet onderwijs veel gemak van. We helpen de leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Dankzij de onderwijstijdverlenging kunnen we extra tijd besteden aan deze vakken.

Maatwerk voor ieder kind
Elk kind ontwikkelt zich op eigen wijze en in een eigen tempo. Elk kind heeft eigen mogelijkheden en talenten. Met ons onderwijs sluiten wij hierop aan. Dit noemen we maatwerk. Het betekent dat we de lesstof op verschillende niveaus aanbieden. Kinderen die het gemakkelijk aankunnen, geven we extra lesstof. We dagen hen uit om dieper na te denken. Kinderen die het moeilijk vinden, krijgen extra uitleg.
Daarnaast kijken we naar de talenten van alle leerlingen. Wat kan uw kind goed? We moedigen uw kind aan om zijn/haar talenten te ontwikkelen. Voor leerlingen die zich erg snel ontwikkelen, hebben wij een speciaal programma. Dit bieden we aan in de maSTERklas.
 
Leerlingen die extra hulp of zorg nodig hebben, worden buiten de klas geholpen door leerkrachten die hiervoor speciaal opgeleid zijn. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal, krijgen hulp in de Sterrengroep. Daarnaast biedt onze school onderzoek en behandeling aan voor kinderen met leerproblemen. Onze orthopedagoog/psycholoog is gespecialiseerd in het behandelen van dyslexie en dyscalculie.

 
Ouders en school: samen één
School en ouders werken samen bij de opvoeding van het kind. Daarom willen wij dat u zich welkom voelt op school. Wilt u iets bespreken? Ga dan voor of na schooltijd naar de groepsleerkracht, de leraar van uw kind, toe. Eenvoudige zaken kunnen meestal meteen worden besproken. Heeft het gesprek meer tijd nodig, dan zal de groepsleerkracht met u een afspraak maken
 
De Grebbe is meer dan alleen een gebouw waar kinderen naar school gaan. We staan midden in de wijk. Zo werken we samen met diverse organisaties in de wijk. In de school organiseren we ook speciale activiteiten voor ouders, zoals koffieochtenden en taallessen. Daarnaast hebben we voor ouders stageplaatsen beschikbaar.